Немате ставки во вашата кошничка.
Пребарување
Filters

Канцелариско и архивско работење до 50 деловодници

Датум на испорака: 1 недела
Производител: LID
Верзијата Канцелариското и архивско работење е наменета за сите приватни фирми со над 49 вработени и сите државни и јавни претпријатија.
€2700,00
Бесплатна испорака

Канцелариско и архивско работење до 50 деловодници и неограничен број на корисници.

Електронскиот деловодник се состои од четири главни дела: Корисници и нивни улоги, Шифранти, Писарница и Архива.

Корисниците на софтверот се организирани врз основа на улогите што ги имаат. Според улогите што ги добиле, едни корисници можат да скенираат и да внесуваат документи, а други само да ги пребаруваат и да ги печатат документите. Правата на пристап се ограничени на ниво на план на архивски знаци, на ниво на видови документи и на ниво на организациони единици.

Шифрантите се поделени на: години, план на архивски знаци, видови документи, организациони единици и деловни партнери. Шифрантите ни служат за означување и поедноставно групирање на документите

Главниот дел е Писарницата. Документите и покрај тоа што можат да се евидентираат, можат и да се пребаруваат по сите основи. Документите можат да се превземаат за преглед или печатење. По решавањето се разведуваме од документите и ги архивираме.
Од писарницата можеме да креираме Интерна доставна книга, Книга за место и Книга за пошта.
Од писарницата се печати електронскиот деловодник. Се експортира во Word документ и да се печати во форма која е согласно законот за канцелариско и архивско работење.

Архивското работење ни овозможува одбирање и евидентирање на архивскиот од документарниот материјал.
Потоа креирање на попис и опис на архивскиот материјал.
Попис на документарниот материјал за негово уништување.
Предавање на јавен архивски материјал
Предавање на јавен архивски материјал создаден во електронска форма

Ова решение е наменето за мали, средни и големи компании. Нуди повеќејазичност и флексибилност.

Канцелариско и архивско работење до 50 деловодници и неограничен број на корисници.

Електронскиот деловодник се состои од четири главни дела: Корисници и нивни улоги, Шифранти, Писарница и Архива.

Корисниците на софтверот се организирани врз основа на улогите што ги имаат. Според улогите што ги добиле, едни корисници можат да скенираат и да внесуваат документи, а други само да ги пребаруваат и да ги печатат документите. Правата на пристап се ограничени на ниво на план на архивски знаци, на ниво на видови документи и на ниво на организациони единици.

Шифрантите се поделени на: години, план на архивски знаци, видови документи, организациони единици и деловни партнери. Шифрантите ни служат за означување и поедноставно групирање на документите

Главниот дел е Писарницата. Документите и покрај тоа што можат да се евидентираат, можат и да се пребаруваат по сите основи. Документите можат да се превземаат за преглед или печатење. По решавањето се разведуваме од документите и ги архивираме.
Од писарницата можеме да креираме Интерна доставна книга, Книга за место и Книга за пошта.
Од писарницата се печати електронскиот деловодник. Се експортира во Word документ и да се печати во форма која е согласно законот за канцелариско и архивско работење.

Архивското работење ни овозможува одбирање и евидентирање на архивскиот од документарниот материјал.
Потоа креирање на попис и опис на архивскиот материјал.
Попис на документарниот материјал за негово уништување.
Предавање на јавен архивски материјал
Предавање на јавен архивски материјал создаден во електронска форма

Ова решение е наменето за мали, средни и големи компании. Нуди повеќејазичност и флексибилност.

Спецификации на производот
Поврзување на вашиот деловен софтвер со електронски деловодник
Мултијазичност
Мултидизајн
Направи нов корисник
Листа на корисници
Права на корисници
Години
План на архивски знаци
Видови документи
Организациони единици
Деловни партнери
Заведување документи и записи
Попис на документи
Интерна доставна книга
Книга за место
Книга за пошта
Листа на документи
Електронски деловодник
Попис и опис на архивски материјал
Попис на документираниот материјал за уништување
Предавање на јавен архивски материјал
Предавање на јавен архивски материјал создаден во електронска форма
Напишете сопствен осврт
  • Само регистрирани корисници можат да пишуваат коментари
  • Лош
  • Одлично
Спецификации на производот
Поврзување на вашиот деловен софтвер со електронски деловодник
Мултијазичност
Мултидизајн
Направи нов корисник
Листа на корисници
Права на корисници
Години
План на архивски знаци
Видови документи
Организациони единици
Деловни партнери
Заведување документи и записи
Попис на документи
Интерна доставна книга
Книга за место
Книга за пошта
Листа на документи
Електронски деловодник
Попис и опис на архивски материјал
Попис на документираниот материјал за уништување
Предавање на јавен архивски материјал
Предавање на јавен архивски материјал создаден во електронска форма